Millainen hallitus on Bosnia ja Hertsegovinassa?

Bosnia ja Hertsegovina muodostaa kaksi kolmasosaa Bosnia ja Hertsegovinan liittotasavallasta, ja Serbian tasavalta muodostaa toisen kolmanneksen. Bosnia ja Hertsegovinan tasavalta on parlamentaarinen tasavalta, jolla on kolmikantainen puheenjohtajuus. Pääministeri toimii hallituksen päämiehenä, kun taas valtionpäämies on presidentti. Bosnia ja Hertsegovina sai itsenäisyytensä Jugoslaviasta 3. maaliskuuta 1992. Maa hyväksyi ensimmäisen perustuslainsa Daytonin sopimuksen mukaisesti 14.12.1995. Bosnia ja Hertsegovinan korkea edustaja. Korkean edustajan valta on pääasiassa sopimusperusteinen.

Bosnia ja Hertsegovinan puheenjohtajavaltio

Bosnia ja Hertsegovinalla on kolmen jäsenen presidentin järjestelmä. Puheenjohtajavaltio valitaan neljän vuoden välein enemmistöäänestyksellä. Puheenjohtajaksi tulee jäsen, jolla on korkein ääni. Puheenjohtajavaltioon kuuluu yksi bosnialainen, yksi kroatia ja yksi serbia, jotka edustavat Bosniaa, Hertsegovinan ja Serbitasavallan. Puheenjohtajiston puheenjohtaja vaihtaa kolmen jäsenen kesken kahdeksan kuukauden välein. Puheenjohtajavaltio vastaa ulkopolitiikasta, nimittää suurlähettiläät ja kansainväliset edustajat, suorittaa parlamentaarisen yleiskokouksen päätökset ja raportoi parlamentaariselle kokoukselle puheenjohtajan menoja koskevista asioista.

Bosnia ja Hertsegovinan hallituksen toimeenpano

Johtokunta koostuu ministerineuvostosta, jonka puheenjohtajana puheenjohtajavaltio valitsee edustajainhuone. Neuvoston puheenjohtaja nimittää muita ministereitä. Neuvostolla on velvollisuus toteuttaa Bosnia ja Hertsegovinan politiikkaa ja päätöksiä, kuten ulkomaan-, ulkomaankauppa-, raha- ja tullipolitiikka, maahanmuutto- ja pakolaisasetus, rikosoikeudellinen täytäntöönpano sekä kansainväliset että yritysten väliset suhteet ja yritysten välisen kuljetuksen koordinointi. Ministerineuvostossa on useita pysyviä elimiä, mukaan lukien pääsihteeristö, talousjohtaja, sisäpolitiikan osasto, oikeudellisten asioiden toimisto ja Bosnia ja Hertsegovinan Euroopan yhdentymisen osasto.

Bosnia ja Hertsegovinan hallituksen lakiasiainosasto

Bosnia ja Hertsegovinalla on kaksikamarinen parlamentaarinen järjestelmä, jota edustaa Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarinen yleiskokous. Kokouksessa on kaksi kamaria, kansojen talo ja kansallinen edustajainhuone. Kansojen talo on ylempi kammio, jossa on 15 jäsentä, jotka edustavat suhteellisesti viidestä serbistä, viidestä bosniasta ja viidestä horvasta ja jäseniä on kaksi vuotta. Edustajainhuoneella on 42 jäsentä, jotka ovat suhteellisesti edustettuina kroaattien, serbien ja bosnialaisten välillä. Jäsenet palvelevat neljä vuotta. Lainsäädäntö säätelee lainsäädäntöä, hyväksyy talousarvion ja ratifioi sopimukset ja sopimukset.

Bosnia ja Hertsegovinan hallituksen sivuliike

Oikeuslaitos on hallituksen oikeudellinen elin, joka on riippumaton toimeenpanosta ja lainsäätäjistä. Bosnia ja Hertsegovina on siviilioikeudellisen järjestelmän alainen. Perustuslakituomioistuin on korkein oikeudellinen elin, joka koostuu yhdeksästä jäsenestä, jotka nimittää edustajainhuone, Republika Srpskan kansankokous ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti. Tuomarit ovat oikeutettuja nimittämiseen vasta 70-vuotiaana. Perustuslakituomioistuin ratkaisee perustuslailliset riidat. Valtion tuomioistuin koostuu rikos-, hallinto- ja muutoksenhakutuomioistuimista, jotka käsittelevät oikeudellisia asioita Bosnia ja Hertsegovinan osavaltiossa.

Suositeltava

Maat, joissa ateistit saavat kuolemanrangaistuksen
2019
Sveitsin kansallispuisto, Sveitsi - ainutlaatuiset paikat ympäri maailmaa
2019
Sähköinfrastruktuurit, jotka ovat eniten alttiita sähköhäviöille maittain
2019