Mitä klassinen taloustiede tarkoittaa?

Klassinen taloustiede, joka tunnetaan myös nimellä liberaali taloustiede, on taloudellinen ajatuskoulu, jonka Adam Smith kehitti ensin 1800-luvun lopulla. Myöhemmin sitä kehitti David Ricardo ja John Stuart Mills. Klassinen taloustiede puoltaa laissez-faire-taloutta, jossa markkinat määrittävät hinnat ilman valtion toimia. Smith kehitti klassista taloutta torjumaan merkantilismin käytäntöjä, joita Britanniassa oli harjoitettu 16. vuosisadalta. Smithin ideologia, jonka mukaan kansojen rikkaus olisi määriteltävä kaupan eikä kullan varaston avulla, hän uskoi, että osapuolten on sovittava tavaranvaihdosta, ja molempien osapuolten on pitänyt nähdä toisen osapuolen tuottamien tuotteiden arvo ja että hallitus ei ollut mitään merkitystä sopimuksessa.

Klassisen talouden kehitys

Kapitalismin nousu länsimaisessa yhteiskunnassa johti klassisen taloustieteen teorian kehittämiseen. Monet taloustieteilijät katsovat teollisen vallankumouksen kehittymisen kapitalismin seurauksena ja kehittivät teorioita, joita käytetään vallankumouksen ohjaamiseen. Klassinen ajattelijaryhmä, jota Smith johti, ratkaisi ajatuksen, että hallituksen pitäisi antaa markkinoille sanella aikansa. Eri markkinoilla vallitsevan samankaltaisuuden vuoksi klassiset filosofit väittivät, että kolme tekijää määrää hinnat markkinoilla. Nämä olivat tekniikka, palkat ja tuotosten taso Smithin "tehokkaan kysynnän" tasolla. Monet muut klassisen talouden ajattelijat hylkäsivät myöhemmin näiden tekijöiden käytön. Markkinoiden taloudellisen kommunismin marxilaisten teorioiden kehittäminen Karl Marx ja klassisten filosofien väliset erimielisyydet johtivat lopulta jonkin verran teorian romahtamiseen ja keynesiläisen taloustieteen kehitykseen, joka myöhemmin tuli laajalti tunnetuksi amerikkalaisten ja brittiläisten poliitikkojen keskuudessa.

Klassisen talouden soveltaminen

Klassisen talouden kehittäminen johti siihen, mitkä ovat markkinahintojen nykyiset tekijät, kuten kysynnän ja tarjonnan laki. Vaikka teoria ei ollut suosittu sen käyttöönoton yhteydessä, koska hallitus osallistui kaupankäyntiin, paljon siitä, mitä teoria kannattaa, harjoitetaan tänään. Nykyaikaiset taloustieteilijät kannattavat kuitenkin tasapainoa hintavalvonnassa. Hallituksen osallistumista kaupankäyntiin, erityisesti kansainväliseen kauppaan, ei voitu aliarvioida, ja klassinen ajatus ei ollut yhtä soveltuva.

Klassisen talouden hyödyt

Klassiset taloustieteilijät kannattivat vapautettuja markkinoita, jotka olivat vapaita hallituksen vaikutuksista, jotka määrittivät tavaroiden hinnat. Smith väitti, että vapaat markkinat voisivat säätää ja säätää itseään, jos kolmannet osapuolet eivät osallistu, jota he käyttivät käyttämällä ”näkymätöntä kättä”. Teoria johti uusklassisten ja modernien teorioiden kehittämiseen, jotka pitivät laajaa taloudelle vaikuttavia tekijöitä. Se johti kapitalismin edelleen kehittymiseen ja kaupankäynnin käyttämiseen tekijänä, joka määrittelee talouden tehokkuuden eikä kultaa. Ricardon kehittämä suhteellisen edun käsite toisti, että talouden tulisi keskittyä siihen, mitä se pystyy tuottamaan tehokkaasti, ja kauppaan sen kanssa, mitä se ei pysty tuottamaan.

Klassisen talouden haitat

Monet modernit taloustieteilijät, yritykset ja poliitikot ovat hylänneet klassisen taloustieteen mahdollisten ongelmien takia, jotka johtuvat sen vapauksien ideologioista ja hallituksen sääntelyn puutteesta markkinoilla. Keynesiläisen teorian kehitys oli suuri isku klassiselle teorialle. Keynes katsoi vapaat markkinat alikäytön ja alikäyttöön. Klassista taloutta pidettiin talouden kasvun esteenä ja sitä ei voitu harjoittaa nykyaikaisissa, monipuolisemmissa talouksissa. Maata ja työvoimaa ei enää pidetä tuotannon tärkeimpinä tekijöinä, eikä niitä voida käyttää talouden tehokkuuden määrittämiseen.

Suositeltava

Yhdysvaltain valtiot ortodoksisen kristillisen väestön
2019
Miksi kahdeksankymmentä kahdeksan yhteisöä Kentuckyssä kutsutaan niin?
2019
Maailman eteläisimmät maanpääkaupungit
2019