Mitä eroa on veden ja vesikriisin välillä?

Maailman talousfoorumi 2015 mainitsi veden niukkuuden maailmanlaajuisena riskinä. Veden niukkuus viittaa vesipulaan, jossa veden kysyntä on suurempi kuin makean veden resurssien määrä. Tässä kunnossa on vettä ja vesipulaa.

Veden stressi ja vesikriisi

Veden rasitus on tilanne, jossa asiat nousevat veden niukkuuden vuoksi. Ihmiset, joilla ei ole runsaasti pääsyä juomaveteen, ovat vettä korostaneet. Yhdistyneet Kansakunnat sijoittaa veteen painostettujen ihmisten määrän maailmassa yhteen kuuden yksilön joukkoon. Falkenmarkin vedenpainetunnisteen mukaan alueet, joiden vuotuinen vesihuolto on alle 60 035 kuutiometriä henkilöä kohden, kokevat ”veden stressiä”. Lähi-itä on maailman vedenkestävimmät maat. Vesikriisi puolestaan ​​viittaa tilanteeseen, jossa veden niukkuus vaikuttaa muihin hallituksen tai valtion toimintoihin. Kannettavan veden puute, joka vastaa väestön vaatimuksia, voi johtaa vesikriisiin.

Ilmastonmuutos ja veden stressi

Suosittu mielipide on, että ilmastonmuutokset ovat aiheuttaneet ihmisten makean veden määrän vähenemistä. Ilmastonmuutos on johtanut järvien ja lampien supistumiseen, jokien ja purojen virtauksen vähenemiseen sekä jäätiköiden taantumiseen. Maapallolla on suuri makean veden tarjonta, mutta monet maailman alueet kokevat edelleen veden aiheuttamaa rasitusta. Suuri osa tästä vedestä ei sovi kulutukseen eikä sitä ole saatavilla maataloudessa ja teollisuudessa.

Vesikriisin vaikutukset

Vesikriisi vaikuttaa kaikkiin talouden ja ihmiselämän aloihin. Pohjaveden liiallinen käyttö johtaa alhaisiin maataloustuottoihin, kun taas saastuminen ja vesivarojen liikakäyttö haittaavat tai johtavat biologisen monimuotoisuuden häviämiseen. Water.orgin ja WHO: n sekä UNICEFin mukaan noin 2, 5 miljardilla ihmisellä ei ole riittävää pääsyä sanitaatioon, joka johtaa veden saastumiseen. Vesikriisi voi aiheuttaa alueellisia konflikteja vesivarojen suhteen, jotka ovat yleensä niukat. Maailmanpankki toteaa, että riittämättömät puhtaanapito, huono hygienia ja vaarallinen vesi aiheuttavat 88 prosenttia vesikokeista. Veden etsimiseen kuluva aika johtaa taloudellisten mahdollisuuksien menettämiseen, mikä puolestaan ​​johtaa köyhyyteen, erityisesti sellaisten naisten keskuudessa, jotka ovat vastuussa veden keräämisestä useimmissa osissa maailmaa.

Veden niukkuuden voittaminen

Jotta maailman väestö voisi selviytyä, olisi toteutettava toimenpiteitä veden niukkuusongelmien voittamiseksi. Puhtaan veden aloitteilla pyritään saamaan aikaan puhdasta vettä. Veden kierrätys vähentää vesipulaa ja parantaa maatalouskäytäntöjä esimerkiksi kastelussa. Hallitusten ja yleisesti tarvitsevien ihmisten on hyödynnettävä pitkälle kehitettyä teknologiaa vesiensuojelussa ja parannettava viemärijärjestelmiä. Toinen ratkaisu tähän ongelmaan on tietoisuuden lisääminen veden niukkuudesta ihmisille, jotka eivät koke tällaisia ​​ongelmia, jotta he voivat auttaa sen ehkäisyssä.

Suositeltava

Mitä meksikolaisen lipun värit merkitsevät?
2019
Islannin korkeimmat vuoret
2019
Suurimmat säiliöt Yhdistyneessä kuningaskunnassa
2019