Millaista hallitusta Senegalilla on?

Senegal on Ranskan entinen siirtomaa, joka sai itsenäisyytensä vuonna 1960. Senegalin perustuslaki on maan ylin laki, ja siinä säädetään puolijohtokunnallisesta demokraattisesta kehyksestä, jossa valtionpäämies on presidentti, kun taas valtionpäämies on pääministeri ministeri.

Senegalin perustuslaki

Senegalin perustuslaki on maan korkein laki, jossa kaikki muut lait ovat perustuslain alaisia ​​ja muotoiltu perustuslain pohjalta. Senegal on ottanut itselleen neljä perustuslakia, kun he ovat saaneet itsenäisyytensä Ranskasta vuonna 1960. Perustamissopimus hyväksyttiin vuonna 1959 politiikoilla, jotka koskivat Senegalin liittämistä Mali-liittoon. Tätä perustuslakia muutettiin myöhemmin vuonna 1960 Mali-federaation romahtamisen jälkeen, jolloin Senegalista tuli itsenäinen valtio ja se perusti kahden johtajan toimeenpanon. Kaksi hallitusten päämiestä, pääministeri ja presidentti, törmäsivät jatkuvasti toisiinsa, mikä johti lopulta epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen vuonna 1962 pääministerin johdolla. Epäonnistunut vallankaappaus aiheutti hallitukselle uuden perustuslain laatimisen, joka lakkautti parlamentaarisen hallintojärjestelmän ja perusti yhden puolueen valtion, jossa oli presidentin järjestelmä. Vuosi 1991 julkaistiin uusi perustuslaki, joka perustui uudistuksiin demokraattisen monipuolueen perustamiseksi ja pääministerin aseman palauttamiseksi. Senegalissa käytetty nykyinen perustuslaki hyväksyttiin vuonna 2001.

Hallituksen johtoryhmä

Hallituksen toimeenpaneva elin on valtuutettu toimeenpanemaan hallituksen politiikkoja ja se koostuu presidentistä, pääministeristä ja ministerineuvostosta. Puheenjohtaja, valtion päämies, on hallituksen johtava edustaja kotimaisissa tai kansainvälisissä asioissa ja vastaa pääministerin nimittämisestä. Presidentti valitaan suoraan demokraattisissa vaaleissa yleisen täysivaltaisen äänioikeuden kautta. Alun perin nykyisessä perustuslaissa määrättiin presidentin vaalikausi viiden vuoden ajan, mutta vuonna 2008 tehdyt tarkistukset vauhdittivat seitsemän vuotta. Hallituksen pääjohtajana pääministeri on toimeenpanevan johtaja ja vastaa ministerineuvoston nimittämisestä.

Hallituksen lakiasiainosasto

Lainsäädäntö on hallituksen käsite, jonka tehtävänä on muotoilla uusia lakeja. Senegalin lainsäätäjässä on yksipankkinen parlamentti. Senegalin kansalliskokousta (parlamenttia) johtaa kansalliskokouksen puheenjohtaja ja pääministeri. Kansallisessa kokouksessa on 150 jäsentä, jotka ovat peräisin Senegalin eri poliittisista puolueista. Kansallisen edustajakokouksen jäsenet valitaan perustuslain mukaisiksi viisivuotiskaudeksi käyttämällä rinnakkaista äänestysjärjestelmää, jossa on monipuoliset vaalipiirit. Vuosina 2007–2012 lainsäätäjällä oli kaksikamarinen parlamentti ja senatilla oli kansalliskokouksen ylempi kamari. Kaksikamariseen järjestelmään senaatti koostui 100 jäsenestä, joista 65 nimitti presidentti, ja 35 jäsentä valittiin noin 12 000 paikallisvaltuutetulle ja varajäsenelle. Järjestelmä romutettiin myöhemmin vuonna 2012 senaatin lakkauttamisen jälkeen.

Hallituksen sivuliike

Senegalin korkein oikeus on korkein oikeus, jonka puheenjohtajana on 12 tuomaria ja joka on jäsennelty yhteiskunnallisiin, hallinnollisiin, rikosoikeudellisiin ja siviili- ja kaupallisiin kamareihin. Myös perustuslakineuvosto koostuu tuomioistuimen presidentistä, varapuheenjohtajasta ja muista viidestä tuomarista. Muita alaisia ​​tuomioistuimia ovat korkea tuomioistuin, piiri- ja aluetuomioistuimet sekä työtuomioistuimet. Vuonna 2013 Afrikan unioni ja Senegalin hallitus tekivät sopimuksen Afrikan ylimääräisten kamarien perustamisesta kokeilemaan korkean tason tapauksia, jotka koskevat Tšadissa vuosina 1982–1990 tehtyjä rikoksia.

Suositeltava

Mitkä ovat nykyään erilaisten tiikerien tyypit?
2019
Mikä on biomassa? Mitkä maat polttaa eniten biomassaa?
2019
Kuka oli yhdeksän helmiä (Navratnas) keisarista Akbarista, The Great Mughal Emperor?
2019