Millainen hallitus Mauritaniassa on?

Mauritania on islamilainen valtio, joka sijaitsee Länsi-Afrikan Maghreb-alueella. Mauritania on suvereeni valtio, joka aiemmin oli Ranskan siirtomaa. Ensimmäinen itsenäisen Mauritanian hallitus perustettiin vuonna 1960 maan itsenäistymisen jälkeen. Mauritania perustuu oikeusjärjestelmään, joka sisältää sekä islamilaisen oikeuden että Ranskan siviilioikeuden järjestelmän. Vuoden 1991 perustuslaissa hahmotellaan oikeudellinen kehys, jossa hallitus aikoo toimia, ja hahmotellaan kansalaistensa vapaudet ja oikeudet. Perustuslaki takaa äänioikeuden kaikille yli 18-vuotiaille kansalaisille ja antaa heille mahdollisuuden osallistua vaaleihin.

Mauritanian historia

Jo pitkään Mauritanian itsenäisyydestä lähtien maa on käynyt läpi despoottijärjestelmiä. Ensimmäinen presidentti, Moktar Ould Daddah, mainitsi Mauritanian valmistautumisen demokraattiseen monipuoluejärjestelmään, esitteli autoritaarisen hallintonsa vuonna 1964 uuden perustuslain mukaisesti. Hänet valittiin uudelleen kolmesti vuonna 1966, 1972 ja 1976 kiistattomilla vaaleilla, jotka asensivat uudelleen asemansa presidentiksi. Sotilas ei tyytynyt hallintoonsa, ja hänet poistivat hänet vuoden 1978 vallankaappauksessa. Myöhemmät hallitukset vastasivat edelliseen järjestelmään diktaattoreissaan. Pyrkimykset palauttaa demokraattinen hallinto alkoivat vuonna 1991, kun monipuoluejärjestelmä ja uusi perustuslaki otettiin uudelleen käyttöön. Uusi perustuslaki loi puolueiden nopean muodostumisen maassa, vaikka hallituksella oli edelleen yksi puolueen edustus parlamentissa ensimmäisten parlamenttivaalien boikotoinnin jälkeen. Presidenttien lakkauttaminen jatkui, koska perustuslakia ei ylläpidetty. Vuonna 2005 vallankaappauksen jälkeen perustettu sotilasneuvosto helpotti ensimmäisiä demokraattisia presidentinvaaleja Mauritanian itsenäisyyden jälkeen. Vuonna 2007 pidetyt vaalit asensivat Sidi Ould Cheikh Abdalla ensimmäisenä täysin demokraattisesti valittuna presidenttinä. Vuonna 2008 vallankaappaus päättyi hallitsemaansa, joka jo kääntyi autoritaariseksi. Mohamed Ould Abdel Aziz seurasi presidenttiä Cheikh Abdallaa ja hänet valittiin virallisesti vuonna 2009 Cheikhin erottua.

Mauritanian hallituksen toimeenpano

Vuoden 1991 Mauritanian perustuslaissa määritellään kaikki kolme hallituksen alaa, joihin kuuluvat toimeenpano, lainsäätäjä ja oikeuslaitos. Puheenjohtaja on perustuslain puitteissa valtionpäämies, kun pääministeri on hallituksen päämies. Johtaja koostuu presidentistä, pääministeristä ja hallituksesta. Puheenjohtaja valitaan viideksi vuodeksi ehdottomalla enemmistöllä kahden kierroksen järjestelmässä. Puheenjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet. Vaikka toimeenpano on ylin elin, jolla on tiettyjä korkeimpia valtuuksia, presidentti on parlamentin rajoissa.

Mauritanian hallituksen lakiasiainosasto

Mauritanian lainsäätäjä on kaksikamarinen elin, jossa on senaatti ja kansalliskokous. Senaatti koostuu 56 jäsenestä, joista kolme edustaa diasporaayhteisöä. Kansalaiset valitsevat 53 senaatin jäsentä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä kuudeksi vuodeksi. Kansalliskokous on lainsäätäjän alempi talo, johon kuuluu 146 jäsentä, jotka toimivat viideksi vuodeksi.

Mauritanian hallituksen oikeuslaitos

Oikeuslaitos on Mauritanian hallituksen riippumaton oikeudellinen elin. Oikeuslaitos koostuu useista tuomioistuimista, joissa korkein oikeus on korkein. Korkein oikeus koostuu rikos- ja siviilikamareista. Jokainen kamari koostuu presidentistä, jota avustavat viisi neuvonantajaa. Perustuslaissa, joka vastaa perustuslakiasioista, on kuusi jäsentä. Presidentti nimittää korkeimman oikeuden tuomarit ja perustuslakineuvoston toimimaan yhdeksän toimikaudeksi.

Suositeltava

Mitkä ovat nykyään erilaisten tiikerien tyypit?
2019
Mikä on biomassa? Mitkä maat polttaa eniten biomassaa?
2019
Kuka oli yhdeksän helmiä (Navratnas) keisarista Akbarista, The Great Mughal Emperor?
2019