Millainen hallitus Djiboutilla on?

Djibouti on pieni maa, joka sijaitsee Afrikan sarvessa ja sai itsenäisyytensä Ranskasta vuonna 1977. Djiboutissa harjoitettu hallintojärjestelmä perustuu puolijohtokuntajärjestelmään, jossa presidentti on valtionpäämies, kun taas pääministeri on valtionpäämies. hallitus. Lainsäädäntövaltuudet kuuluvat sekä johtokunnalle että kansalliskokoukselle.

Djiboutin perustuslaki

Djiboutin perustuslaki on maan ylin laki. Nykyinen perustuslaki ratifioitiin vuonna 1992 ja sitä muutettiin vuonna 2010. Djiboutin perustuslaissa on 13 osastoa ja 97 artiklaa. Djiboutin perustuslain 1. osasto sanelee Djiboutin itsemääräämisoikeuden ja asettaa islamin viralliseksi valtion uskonnoksi. Perustuslain 1 osastossa määrätään myös ranskan ja arabian kielestä virallisiksi kieliksi Djiboutissa. Perustuslain 2 artiklassa tunnustetaan Djiboutin kansallinen lippu ja perustetaan myös maan pääkaupunki Djiboutin kaupungiksi. Djiboutin asukkaiden oikeudet ja vapaudet on kuvattu myös osastossa 2, jossa kansalaiset määritellään pyhiksi.

Djiboutin hallituksen johtoryhmä

Johtajan valtuudet, erioikeudet ja kokoonpano esitetään perustuslain 3 osastossa. Djiboutin presidentti on valtionpäämies ja se valitaan demokraattisissa vaaleissa suosittujen täysivaltaisten vaalien kautta kuuden vuoden toimikaudeksi. Presidentti on myös Djiboutin asevoimien päällikkö ja sillä on valta antaa armahdus tuomitulle. Puheenjohtaja vastaa tärkeimpien valtion virkamiesten nimittämisestä, mukaan lukien pääministeri. Pääministeri on hallituksen päällikkö ja hänellä on valtuudet nimittää hallituksen jäsenet (tunnetaan myös nimellä ministerineuvosto). Valtioneuvoston tehtävänä on hoitaa valtion toimintaa ja toteuttaa valtion politiikkoja.

Djiboutin hallituksen lakiasiainosasto

Perustuslain 4 osastossa mainitaan lainsäätäjän valtuudet, kokoonpano ja etuoikeudet. Perustuslain mukaan Djiboutilla on yksi kamarinen parlamentti, joka yhdessä toimeenpanevan kanssa käyttää lainsäädäntövaltaa. Djiboutin kansalliskokouksessa on 65 jäsentä, jotka kaikki valitaan demokraattisesti vaaleissa kansanäänestyksellä viiden vuoden ajaksi. Kansalliskokouksen 35 jäsentä on somalia, kun taas 30 jäsentä on Afar. Kansalliskokouksen puheenjohtaja on parlamentin johtaja ja sen tehtävänä on hillitä parlamentaarisia menettelyjä. Kansallisen edustajakokouksen jäsenet tunnetaan myös varajäseninä, ja niillä kaikilla on laillinen koskemattomuus.

Djiboutin hallituksen oikeudellinen osasto

Oikeuslaitos on Djiboutin hallituksen hallinto, joka on vastuussa oikeudenmukaisuudesta. Oikeusjärjestelmä perustuu Ranskan kodifioituun lakiin, paikalliseen tavanomaiseen oikeuteen ja islamilaisen sharialainsäädäntöön. Djiboutin oikeusjärjestelmän alin oikeusaste on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, jotka ovat levinneet koko maassa. On olemassa myös viisi tavallista tuomioistuinta, joista jokainen on yksi viidestä hallintopiiristä. Maan korkein oikeus on korkein oikeus, jota seuraa valitusoikeus. Perustuslaissa tunnustetaan myös perustuslakineuvosto, joka on valtuutettu tarkistamaan voimassa olevien lakien perustuslaillisuus. Korkein hallintoneuvosto on oikeusviranomainen, joka on valtuutettu tarjoamaan oikeudellista neuvontaa presidentille. Djiboutin oikeuslaitos on täysin riippumaton ylimmän hallintoneuvoston puheenjohtajana toimivan presidentin kanssa.

Suositeltava

Suurimmat kaupungit Kambodžassa
2019
Millainen hallitus on Zambialla?
2019
Mikä on Fang ja mitkä eläimet ovat Fangit?
2019