Mikä on Maailman kauppajärjestö (WTO)?

WTO on kansainvälinen järjestö, joka tarjoaa kansainvälistä kauppaa koskevia määräyksiä. Organisaatio käsittelee jäsenmaiden välisiä kauppaneuvotteluja ja tarjoaa myös ratkaisuja kauppakiistoihin.

5. Perustaminen

WTO perustettiin 1. tammikuuta 1995 sen jälkeen, kun 123 jäsenvaltiota allekirjoitti 15. huhtikuuta 1994 muodollisesti Marrakeshin sopimuksen, joka korvasi tullitariffeja ja kauppaa koskevat yleiset sopimukset (GATT). GATT: n jäsenmaat neuvottelivat laajasti ennen läpimurtoa Uruguayn kierroksen neuvottelukierroksen jälkeen, joka johti siihen, että Marokossa 15. huhtikuuta 1994 allekirjoitettiin WTO.

4. Tavoitteet

Maailman kauppajärjestön tavoitteena on luoda kauppaneuvottelu- ja kauppakiistojen ratkaisu. Järjestö on vastuussa monenvälisten kauppasopimusten täytäntöönpanosta, toiminnasta ja hallinnosta.

Työskennellä yhdessä muiden kansainvälisten elinten, kuten IMF: n, kanssa kansainvälisissä talouspolitiikan luomuksissa. Kauppapolitiikkojen ja kaupankäynnin uudelleentarkastelumekanismin hallinta WTO huolehtii sellaisten sääntöjen ja menettelyjen hallinnoinnista, joita on käytettävä kauppakiistojen ratkaisussa.

3. Jäsenyys

Järjestön jäsenyyden saavuttamisprosessi vaihtelee hakijamaasta toiseen. Ero tulee taloudellisen kehityksen tasolle ja maan nykyisille kauppajärjestelmille. Keskimäärin WTO-jäsenyyden saavuttaminen kestää noin viisi vuotta, mutta se voi myös kestää kauemmin.

Jäsenyyden alkamisprosessi alkaa jäsenyyttä hakeneesta maasta, joka jättää hakemuksen WTO: n pääneuvostolle ja hakemukseen; siinä olisi kuvattava kaikki talouspolitiikan ja kaupan näkökohdat. Kun kaikki on esitetty, työryhmä tutkii soveltavan kansakunnan ja WTO: n kansallisen kauppaoikeuden välisiä eroja. Viimeisessä vaiheessa käydään neuvotteluja työryhmän ja hakijamaan välillä WTO: n sitoumuksia koskevissa asioissa.

Tällä hetkellä WTO: ssa on 164 jäsentä, 22 muuta tarkkailijavaltiota. Viimeisimmät jäsenet ovat Liberia, joka liittyi 14. heinäkuuta 2016, ja Afganistan, joka liittyi 29. heinäkuuta 2016. Euroopan unioni on organisaatio.

2. Rakenne

Organisaatioiden yleisneuvostossa on alaisia ​​elimiä, jotka huolehtivat eri kauppakeskusten komiteoista. Seuraavat ovat kauppa-alueet.

  • Tavaraliitto : tämä neuvosto koostuu 11 valiokunnasta, joista jokaisella on tehtävä.
  • TRIPS-neuvosto : tämä on neuvosto, joka käsittelee tietoja teollis- ja tekijänoikeuksista WTO: ssa.
  • Kauppaneuvosto : tämä neuvosto toimii yleisneuvoston johdolla, ja sen tehtävänä on seurata palveluiden kauppaa koskevan yleissopimuksen GATSin toimintaa.
  • Kauppaneuvottelukomitea : tämä on valiokunta, jonka tehtävänä on käsitellä kaupankäyntiä koskevia keskusteluja. Esimerkiksi Dohan kehityskierros.

1. Nykyinen valtio

WTO: ssa on 164 nykyistä jäsenvaltiota. Organisaatiolla on myös 22 tarkkailijavaltiota. Liberia ja Afganistan ovat uusimmat organisaation jäsenet, jotka liittyivät vuonna 2016. Valtioiden lisäksi Euroopan unioni on myös WTO: n jäsen. Valtiot eivät välttämättä ole täysin itsenäisiä valtioita. Esimerkiksi Hongkongin ja Kiinan kansantasavallan jäsenyydet ovat hyviä esimerkkejä valtioista, jotka ovat jäseniä eivätkä ole täysin riippumattomia.

Suositeltava

American Flag: Yhdysvaltojen lippu
2019
Viimeisimmät Yhdysvaltojen valtiot pyöräilijöille
2019
Mikä on Nuetron Star?
2019